Palm-Plaza NL/BE
Binnenkort een heropening ...?
! Palm-Plaza is (tijdelijk) gestopt !
Algemene Voorwaarden Laatst aangepast op: 29-11-2015 om 14:13
Door gebruik te namaken van Palm-Plaza ga je automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.

Mededeling: Onze regels zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Palm-Plaza!
Gebruik van Palm-Plaza in het algemeen
1.1
Palm-Plaza stelt zich niet aansprakelijk voor enige emotionele schade die de website kan toebrengen aan u en uw familieleden. Palm-Plaza is in zijn geheel opgericht om zijn bezoekers tevreden te stellen, wanneer dit onmogelijk blijkt, bent u niet bevoegd om de eigenaren van Palm-Plaza aansprakelijk te stellen voor de aangerichte schade.
1.2
Palm-Plaza heeft de volledige bevoegdheid om eventuele onderhoudsmomenten in te plannen zonder de bezoekers hier van op de hoogte te stellen. Daarnaast hebben onze teamleden het recht om eventuele systeem en/of database opruimingen uit te voeren met als gevolg dat hierdoor gegevens verloren kunnen gaan. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor de enige teleurstellingen die deze acties teweeg kunnen brengen.
1.3
Wanneer Palm-Plaza in onderhouds-status verkeerd (zowel de server en/of de website), hebben alleen technische beheerders en controleurs de bevoegdheid om in te loggen op de server/website. De bezoekende spelers zullen moeten wachten tot de onderhouds-status volledig is afgerond. Wanneer men het te lang vind duren zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die wordt aangericht door het wachten.
1.4
Indien een speler wil solliciteren hebben onze teamleden de volledige bevoegdheid om deze sollicitatie per direct af te wijzen. Wij stellen geen vacatures open en wanneer dit wel gebeurd hebben wij het volledige recht om zelf te beslissen over de personeels-keuze. Deze keuze valt volledig onder de bevoegdheid van onze teamleden. Enige teleurstelling of onenigheden mogen door onze teamleden per direct worden afgewezen.
1.5
Het voordoen als een teamlid en/of onderdeel zijn van ons team is verboden. Indien dit toch gedaan wordt zijn wij genoodzaakt deze speler aan te spreken of een zogeheten ban of blokkade op te leggen. Wanneer je iemand opmerkt die dit doet kun je deze persoon het beste aangeven bij onze support centrum.
1.6
Een Palm-Plaza teamlid zal nooit om een wachtwoord vragen van zowel Minecraft als Palm-Plaza.nl. Wanneer je iemand opmerkt die dit doet kun je deze persoon het beste aangeven bij onze support centrum.
1.7
Het opzettelijk testen van onze systemen is niet toegestaan, al onze systemen worden zorgvuldig getest en komen pas online als deze volledig functioneren. Indien u dit toch doet kan dit volgen tot een zogeheten ban of blokkade op onze server en/of website.
1.8
het uitvoeren van zogehete DDoS (distributed denial-of-service) aanvallen naar onze website of server is niet toegestaan. De aanvaller wordt aansprakelijk gesteld voor de eventuele schade die is aangericht aan de website en/of servers als gevolg van een DDoS.
1.9
Het hacken van systemen op onze server en/of website is niet toegestaan. De aanvaller wordt aansprakelijk gesteld voor de eventuele schade die is aangericht aan de server en/of website als gevolg van het hacken.
1.10
Binnen Palm-Plaza dien je ten alle tijden de Nederlandse taal te gebruiken. Wanneer je een andere taal gebruikt kan dit leiden tot een permanente verbanning.
Gebruik van de site
2.1
Je bent zelf verantwoordelijk door het door jouw geplaatste content, denk hierbij bijvoorbeeld aan: reacties, berichten en het support centrum. Palm-Plaza stelt zich niet aansprakelijk voor de eventuele schade die jouw content kan aanbrengen.
2.2
Het gebruik maken van ons ledensysteem is geheel op eigen risico. Palm-Plaza kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die jij/jouw account heeft aangericht.
2.3
Het is niet toegestaan om te registeren met valse gebruikersnamen en/of e-mail adressen. Indien dit wel gedaan wordt kan Palm-Plaza je account verbannen, verwijderen of zodanig aanpassen zonder bekendmaking aan de rechtmatige beheerder van het betreffende account.
Gebruik van de server
3.1
Wanneer er plotseling spullen en/of materiaal verdwijnt in Palm-Plaza zijn wij niet aansprakelijk voor de opgelopen schade. Het herstellen van deze schade gebeurd alleen indien er melding van gemaakt wordt via het support centrum.
3.2
Het verliezen van spullen en/of materiaal als gevolg van het dood gaan, worden niet vergoed door Palm-Plaza. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor het verlies van spullen als gevolg van het dood gaan.
3.3
Indien je overweegt om je Mincraftnaam aan te passen is Palm-Plaza niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens als gevolg van het aanpassen van je Minecraftnaam.
3.4
Een eigenaar heeft ten alle tijden het recht om chesten die in de weg staan in steden te verplaatsen naar de spawn in de chesten opslag. Hier blijven deze voor maximaal 1 maand staan alvorens deze definitief verwijderd worden.
3.5
Palm-Plaza kan ten alle tijden de beschikbare functies en/of rechten van rangen wijzigen, wij hoeven dit niet te vermelden aan haar bezoekers.
Acties, competities en/of evenementen
4.1
Het is niet toegestaan om vals te spelen bij welke actie, competitie en/of evenement dan ook. Indien wij merken dat er vals gespeeld wordt, kan je gediskwalificeerd worden voor de betreffende actie, competitie en/of evenement.
4.2
Over de uitslag van een actie, competitie en/of evenement kan niet worden gecorrespondeerd, indien de winnende speler verbannen is met een duur die langer is dan 12 dagen zal de prijs overnieuw worden uitgeloot onder alle goede inzendingen.
4.3
Indien wij een retweet actie en/of competitie houden via Twitter dien je Palm-Plaza ook te volgen op Twitter. Wanneer je dit niet doet zal je geen kans maken op de prijs.
4.4
Indien wij een deel en like actie en/of competitie houden via Facebook dien je Palm-Plaza ook te liken (Vind ik leuk) op Facebook. Wanneer je dit niet doet zal je geen kans maken op de prijs.
4.5
Indien er meer prijzen beschikbaar zijn dan deelnemers worden niet alle prijzen uitgereikt. Hierdoor kan het zijn dan bijvoorbeeld de hoofdprijs niet uitgeloot wordt.
Doneren en/of een donatie doen
5.1
Donaties zijn geheel op vrijwillige basis. Palm-Plaza verplicht niemand toe tot het donoren.
5.2
Wanneer een donatie niet goed verwerkt wordt is Palm-Plaza hier niet aansprakelijk voor. Je kan altijd contact opnemen met onze support centrum.
Gedrag van teamleden
6.1
Een teamlid moet altijd eerst een waarschuwing uitdelen alvorens hij/zij actie onderneemt. Bij herhalende overtredingen heeft het teamlid de bevoegdheid om direct actie te ondernemen zonder een waarschuwing uit te delen. Letop, dit geld niet voor reclame maken, hierbij zal een teamlid direct actie ondernemen zonder waarschuwing.
6.2
Een teamlid moet ten alle tijden op een nette/professionele manier handelen bij het uitdelen van een straf. Denk hierbij aan het uitdelen van een mute, jail, kick of ban.
6.3
Een teamlid hoeft zich niet te houden aan de aangegeven straf op de regels pagina. Dit is een indicatie van de straf die ongeveer gegeven moet worden.
6.4
Een eigenaar staat ten alle tijden boven de regels en algemene voorwaarden. Dit wordt altijd gecommuniceerd met de betreffende speler. Het continu tegen spreken van een eigenaar kan leiden tot een straf.
6.5
Een eigenaar heeft ten alle tijden het recht om jouw gelockte spullen te doorzoeken. Hierbij mogen wij ook materiaal in beslag nemen indien wij vermoeden dat dit op illegale wijze verkregen is.
6.6
Een teamlid zal gelockte materiaal pas weg halen wanneer de eigenaar van deze spullen 5 dagen offline is geweest. Wanneer je iemand uit jouw stad zet die nog gelockte spullen in de stad heeft zul je deze speler tijdelijk opnieuw moeten toevoegen in de stad zodat deze speler deze kan weghalen.
6.7
Het controleren van griefen is ten alle tijden verplicht binnen steden, het herstellen van een grief wordt alleen gedaan binnen 7 dagen na de grief. Wordt een gegrieft gebied later gemeld dan zal dit niet meer worden hersteld.Controleren op griefen buiten steden is niet verplicht voor teamleden!
Palm-Plaza heeft ten alle tijden het recht om deze algemene voorwaarden aan te passen, dit hoeft niet vermeld te worden aan haar bezoekers. Wij raden je daarom aan om de algemene voorwaarden minimaal één keer per week door te lezen!
Advertentie
Palm-Plaza maakt gebruik van advertenties om een deel van onze kosten te kunnen dekken. Denk hierbij aan: De gameserver, webhosting, domeinnaam en overige kosten van Palm-Plaza. Door deze advertenties kunnen wij Palm-Plaza gratis blijven aanbieden zonder verplichtingen om items kopen.